Дейност на средствата за подслон и местата за настаняване, II тримесечие 2009 г.

През второто тримесечие на 2009 г. в страната са функционирали 3 015 средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Общият брой на реализираните нощувки във всички средства за подслон и места за настаняване през второто тримесечие на 2009 г. намалява със 747.8 хил. (16.4%) в сравнение със същия период на 2008 г.

Прессъобщение: 
Статистическа област: