Индекс на разходите на работодателите за труд през второто тримесечие на 2020 година

По предварителни данни на НСИ през второто тримесечие на 2020 г. разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 9.9% спрямо второто тримесечие на 2019 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: