Туристически пътувания и разходи за туризъм на населението, III тримесечие 2009 г.

По предварителни данни 1 804 хил. български граждани са пътували в страната или в чужбина през трето тримесечие на 2009 година. През трето тримесечие на 2009 г. едно лице на 15 и повече навършени години е похарчило средно 280.7 лева по време на своето лично пътуване в страната, и 1 116.3 лева - за пътуване в чужбина.

Прессъобщение: 
Статистическа област: