Посещения на чужденци в България и пътувания на българи в чужбина, октомври 2009 г.

Пътуванията на български граждани в чужбина през октомври 2009 г. са 361.9 хил. или с 19.8% по-малко в сравнение с октомври 2008 г.
Посещенията на чужденци в България през октомври 2009 г. са 454.2 хил. и намаляват спрямо същия месец на 2008 г. с 2.6%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: