Индекси на промишленото производство през юли 2020 година

По предварителни данни през юли 2020 г. сезонно изгладеният индекс на промишленото производство се увеличава с 2.3% в сравнение с юни 2020 година. През юли 2020 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран спад от 6.0% спрямо съответния месец на 2019 година.

Прессъобщение: