България и ЕС: Брутен вътрешен продукт през второто тримесечие на 2020 година (предварителни оценки)

Брутният вътрешен продукт (БВП) през второто тримесечие на 2020 г. намалява с 11.4% в ЕС спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни. За същия период БВП в България намалява с 10.0%.

Прессъобщение: