Дейност на средствата за подслон и местата за настаняване, III тримесечие 2009 г.

През третото тримесечие на 2009 г. в страната са функционирали 3 303 средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Общият брой на реализираните нощувки във всички средства за подслон и места за настаняване през третото тримесечие на 2009 г. намаляват с 1 567.2 хил. (15.7%) в сравнение със същия период на 2008 г., до 8 424 хиляди.

Прессъобщение: 
Статистическа област: