Брутен вътрешен продукт през второто тримесечие на 2020 година (предварителни данни)

Сезонно изгладените данни за БВП по предварителни оценки показват спад от 8.5% през второто тримесечие на 2020 г. спрямо съответното тримесечие на 2019 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: