Производителност на труда, заети лица и отработено време за второто тримесечие на 2020 година

По предварителни данни през второто тримесечие на 2020 г. БВП на един зает намалява с 5.6%  в сравнение със същото тримесечие на предходната година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: