Дейност на финансовите предприятия и на сдруженията и фондациите през 2019 година (предварителни данни)

В Националния статистически институт по предварителни данни годишен отчет за дейността си през 2019 г. са представили 49 лицензирани застрахователя, 9 пенсионноосигурителни дружества и 28 управлявани от тях пенсионни фонда, 249 специализирани инвестиционни предприятия и 9 754 сдружения и фондации.

Прессъобщение: 
Статистическа област: