Премини към основното съдържание

Основни резултати от наблюдението на работната сила през второто тримесечие на 2020 година

Публикувано на: 14.08.2020 - 11:00

През второто тримесечие на 2020 г. коефициентът на безработица е 5.9%, а коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 72.2%.

Прессъобщение
Статистическа област