Индекси на строителната продукция през юни 2020 година

По предварителни данни през юни 2020 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 4.8% над равнището от предходния месец. През юни 2020 г. в сравнение със същия месец на 2019 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция намалява с 2.2%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: