Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през второто тримесечие на 2020 година

През второто тримесечие на 2020 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 362 жилищни сгради с 5 928 жилища, на 31 административни сгради/офиси и на 935 други сгради. Започнал е строежът на 979 жилищни сгради с   4 766 жилища в тях, на 21 административни сгради/офиси и на 584 други сгради.

Прессъобщение: