Инфлация и индекси на потребителските цени за юни 2020 година