Престъпления, обвиняеми и осъдени лица през 2019 година

През 2019 г. с осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 24 962 извършени престъпления. Осъдените лица с влезли в сила присъди през 2019 г. са 23 389.

Прессъобщение: 
Статистическа област: