Премини към основното съдържание

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през май 2020 година

Публикувано на: 09.07.2020 - 11:00

По предварителни сезонно изгладени данни през май 2020 г. оборотът в раздел Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети по съпоставими цени запазва нивото от предходния месец.

Прессъобщение