Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през май 2020 година

По предварителни сезонно изгладени данни през май 2020 г. оборотът в раздел Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети по съпоставими цени запазва нивото от предходния месец.

Прессъобщение: