Иновационна дейност на предприятията през периода 2016 - 2018 година

През периода 2016 - 2018 г. 30.1% от предприятията с 10 и повече заети лица осъществяват иновационна дейност.

Прессъобщение: 
Статистическа област: