Индекс на разходите на работодателите за труд през първото тримесечие на 2020 година

По предварителни данни на НСИ през първото тримесечие на 2020 г. разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 10.2% спрямо първото тримесечие на 2019 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: