Потребление на човек от населението в стандарти на покупателната способност в държавите от ЕС - първи оценки за 2019 година

Голяма е вариацията на потреблението на човек от населението в стандарти на покупателната способност в държавите от ЕС. БВП на човек от населението варира от 53 до 261% от средното равнище за ЕС.

Прессъобщение: 
Статистическа област: