Премини към основното съдържание

България и ЕС: Брутен вътрешен продукт през първото тримесечие на 2020 година (предварителни оценки)

Публикувано на: 10.06.2020 - 11:30

Брутният вътрешен продукт (БВП) през първото тримесечие на 2020 г. намалява с 3.2% в ЕС спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни. За същия период БВП в България нараства с 0.3%.

Прессъобщение
Статистическа област