Индекси на промишленото производство през април 2020 година

По предварителни данни през април 2020 г. сезонно изгладеният индекс на промишленото производство намалява с 11.4% в сравнение с март 2020 година. През април 2020 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран спад от 15.7% спрямо съответния месец на 2019 година.

Прессъобщение: