Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през април 2020 година

По предварителни сезонно изгладени данни през април 2020 г. се наблюдава понижение на оборота по съпоставими цени в раздел Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети с 1.4% спрямо предходния месец.

Прессъобщение: