Производителност на труда, заети лица и отработено време за първото тримесечие на 2020 година

По предварителни данни през първото тримесечие на 2020 г. БВП на един зает се увеличава с 2.5% в сравнение със същото тримесечие на предходната година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: