Индекси на цените на производител в промишлеността, април 2020 година

Общият индекс на цените на производител през април 2020 г. намалява с 2.5% в сравнение с предходния месец и с 4.3% спрямо април 2019 година. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през април 2020 г. се понижава с 2.4% спрямо предходния месец и с 1.1% спрямо съответния месец на предходната година.

Прессъобщение: