Премини към основното съдържание

Превозени товари и пътници и извършена работа през първо тримесечие на 2020 г. по видове транспорт (предварителни данни)

Публикувано на: 29.05.2020 - 11:00

По предварителни данни през първото тримесечие на 2020 г. в сравнение със съответното тримесечие на 2019 г. превозените товари и извършената работа от товарния сухопътен и воден транспорт намаляват, съответно с 9.3 и 1.3%.

През първото тримесечие на 2020 г. е отчетен спад както при превозените пътници (10.4%), така и при извършената работа (30.9%) от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт) спрямо същия период на предходната година.

Прессъобщение
Статистическа област