Премини към основното съдържание

България и ЕС: Брутен вътрешен продукт през първото тримесечие на 2020 година (експресни оценки)

Публикувано на: 15.05.2020 - 16:00

Брутният вътрешен продукт (БВП) през първото тримесечие на 2020 г. намалява с 3.3% в ЕС-27 спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни. За същия период БВП в България нараства с 0.3%.

Прессъобщение
Статистическа област