Брутен вътрешен продукт през първото тримесечие на 2020 година (експресни оценки)

Сезонно изгладените данни за БВП по експресни оценки показват растеж от 2.4% през първото тримесечие на 2020 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: