Премини към основното съдържание

Основни резултати от наблюдението на работната сила през първото тримесечие на 2020 година

Публикувано на: 15.05.2020 - 11:00

През първото тримесечие на 2020 г. коефициентът на безработица е 4.6%, а коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 73.0%.

Прессъобщение
Статистическа област