Премини към основното съдържание

Преки чуждестранни инвестиции и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи, 2011 г.

Публикувано на: 30.08.2012 - 11:00

По предварителни данни преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към 31.12.2011 г. възлизат на 21 616 млн. евро, което е с 2.2% по-малко в сравнение с 2010 година.

Прессъобщение
Статистическа област