COVID-19 и отговорът на статистиците - акцент в заседанието на Комитета на Европейската статистическа система

Как европейската статистика реагира на COVID-19, какви нови изследвания правят статистиците на национално равнище, кои данни помагат да се оценят последиците от кризата и какви са критериите за успешна комуникация с потребителите и обществеността? Тези и още много други въпроси, свързани с отговора на Европейската статистическа система на пандемията с коронавируса, обсъдиха ръководителите на националните статистически институти на държавите - членки на ЕС, на 13 и 14 май. 43-то заседание на Комитета на Европейската статистическа система (КЕСС) се проведе чрез видеоконферентна връзка и в него участва председателят на НСИ Сергей Цветарски.

Председателите на националните статистически институти разгледаха проект на работната програма на Европейската статистическа система (ЕСС) за 2021 г. и финансовите ѝ измерения. Дискусията им ще бъде последвана от поредица от консултации, като се очаква програмата да бъде приета от Европейската комисия през ноември тази година. Обсъдена беше методологията и инструментите за третия кръг от партньорски проверки, които ще започнат в началото на следващата година и ще продължат и през 2022 година. Участниците изразиха мненията си по предложения списък с набори статистически данни с висока стойност за всички национални статистически институти в държавите членки, които са достъпни безплатно и в машинно-четим формат. Те обмениха мнения и идеи по текущото развитие и възможните следващи стъпки по отношение на достъпа на официалната статистика до частни данни, като се фокусираха върху съвместните инициативи на ЕСС и широк спектър от класове данни и източници на данни.

В рамките на заседанието на КЕСС Евростат представи доклад за съответствието на работата на националните статистически органи с Кодекса на европейската статистика към края на миналата година. Германия, която поема ротационното председателство на Съвета на ЕС от 1 юли, запозна участниците с приоритетите на триото Германия - Португалия - Словения в областта на статистиката.

Комитетът на Европейската статистическа система е създаден през 2009 година. Задачата му е да осигурява професионално ръководство при разработването, производството и разпространението на статистически данни във и за Европейския съюз. Той заседава три пъти в годината.