Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през март 2020 година

По предварителни сезонно изгладени данни през март 2020 г. се наблюдава спад на оборота по съпоставими цени в раздел Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети с 18.1% спрямо предходния месец.

Прессъобщение: