Премини към основното съдържание

Чуждестранни преки инвестиции и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи към 31.12.2009 г.

Публикувано на: 30.09.2010 - 11:00

По предварителни данни чуждестранните преки инвестиции в нефинансовия сектор към 31.12.2009 г. възлизат на 20 438.5 млн. евро, или с 6.5% повече в сравнение с 2008 година.
През 2009 г. по предварителни данни извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката са 21 294.9 млн. лв., или с 29.7% по-малко по съпоставими цени в сравнение с 2008 година.

Прессъобщение
Статистическа област