Премини към основното съдържание

Чуждестранни преки инвестиции и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи, 2008 г.