Резултати от изследванията, свързани с влиянието на извънредното положение върху бизнеса