Дейност и състояние на нефинансовите предприятия при условията на извънредно положение през март 2020 година

Основни резултати от проведеното кратко бизнес изследване сред нефинансовите предприятия с цел предоставяне на експресна информация за ефекта на извънредното положение, свързано с COVID-19, върху най-засегнатите сектори на икономиката в страната. Изследването ще се провежда месечно до отмяна на извънредното положение в страната.

Прессъобщение: 
Статистическа област: