Новорегистрирани безработни в бюрата по труда и постъпили на работа по области и по седмици