Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица през 2019 година

През 2019 г. на отчет в детските педагогически стаи са водени 9 167 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2018 г. броят им нараства незначително - с 69, или с 0.8%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: