Дефицит и дълг на институционален сектор „Държавно управление” в Република България през 2019 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт през 2019 г. институционален сектор „Държавно управление“ отчита бюджетен излишък от 2 470 млн. лв., или 2.1% от БВП на България.

Дългът на България за 2019 г. е в размер на 24 205 млн. лв., или 20.4% от БВП.

Прессъобщение: 
Статистическа област: