Премини към основното съдържание

Умирания в България по седмици

Дата на актуализация: 26.05.2022 г.

Умирания в България по седмици в периода 2021 - 2022 година

Умирания в България по седмици в периода 2017 - 2022 година

Седмични коефициенти на обща смъртност

Коефициенти на смъртност по седмици

Прираст на умрелите през 2021 и 2022 г. спрямо средния брой на умрелите лица за предходните пет години

Забележки:
Данните за 2022, 2021 г. и 53-та седмица на 2020 г. са предварителни. При ползването им моля да имате предвид, че има закъснение в регистрирането/обработването на някои съобщения за смърт или броят на смъртните случаи през седмиците на 2022, 2021 г. и 53-та седмица на 2020 г. ще се променя при всяко следващо генериране на тази справка.
Данните включват всички български граждани с настоящ адрес в страната, независимо от мястото на смъртта, както и чуждите граждани с настоящ адрес в страната, починали в България.
Данните са разпределени по седмици според датата на смъртта.
 

Данни за седмичната смъртност са налични в Информационна система ИНФОСТАТ

XLS Умирания в България по седмици в периода 2015 - 2022 година - брой (таблица с данни)

XLS Умирания в България в периода 2015 - 2022 година - коефициенти (таблица с данни)