Премини към основното съдържание

Умирания в България по седмици

Промяна в графика за публикуване на данните за умиранията

Публикувано на: 10.02.2023

От началото на април 2020 г. до момента Националният статистически институт (НСИ) публикува ежеседмични данни за умиранията, за да отговори на възникналата обществена потребност от точна, навременна и адекватна статистическа информация за смъртността по време на COVID пандемията и да подпомогне управляващите при вземането на адекватни и навременни решения за преодоляване на кризата.

През последните седмици се наблюдава траен спад в броя на умиранията и равнището на смъртност се върна до нивата от периода преди възникването и разпространението на COVID-19, което логично доведе до значителен отлив на потребители на седмичните данни за умиранията. Поради намаления интерес към данните, от юни 2022 г. НСИ ще продължи да публикува седмичните данни за умиранията, но веднъж месечно 10 дни след края на последната референтна седмица от месеца. В случай че умиранията в страната започнат отново да нарастват, НСИ ще възобнови ежеседмичното публикуване на данни за смъртността.

 

Дата на актуализация: 12.02.2024 г.

Умирания в България по седмици в периода 2023 - 2024 година

Умирания в България по седмици в периода 2019 - 2024 година

Седмични коефициенти на обща смъртност

Коефициенти на смъртност по седмици

Забележки:
Данните за 2024 г., 2023 г. и 52-та седмица на 2022 г. са предварителни. При ползването им моля да имате предвид, че има закъснение в регистрирането/обработването на някои съобщения за смърт или броят на смъртните случаи през седмиците на 2024 г., 2023 г. и 52-та седмица на 2022 г. ще се променя при всяко следващо генериране на тази справка.
Данните включват всички български граждани с настоящ адрес в страната, независимо от мястото на смъртта, както и чуждите граждани с настоящ адрес в страната, починали в България.
Данните са разпределени по седмици според датата на смъртта.
 

Данни за седмичната смъртност са налични в Информационна система ИНФОСТАТ

XLS Умирания в България по седмици в периода 2015 - 2024 година - брой (таблица с данни)

XLS Умирания в България в периода 2015 - 2024 година - коефициенти (таблица с данни)