Индекси на промишленото производство през февруари 2020 година

По предварителни данни през февруари 2020 г. при сезонно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран ръст от 1.1% в сравнение с януари 2020 година. През февруари 2020 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство нараства с 0.1% спрямо съответния месец на 2019 година.

Прессъобщение: