Индекси на строителната продукция през февруари 2020 година

По предварителни данни през февруари 2020 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 0.6% под равнището от предходния месец. През февруари 2020 г. в сравнение със същия месец на 2019 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция намалява с 1.1%. 

Прессъобщение: 
Статистическа област: