Индекси на цените на производител в промишлеността, февруари 2020 година

Общият индекс на цените на производител през февруари 2020 г. намалява с 1.0% в сравнение с предходния месец и се увеличава с 1.4% спрямо февруари 2019 година. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през февруари 2020 г. остава непроменен спрямо предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е регистриран ръст от 3.1%.

Прессъобщение: