Премини към основното съдържание

Основни резултати от наблюдението на работната сила през 2019 година

Публикувано на: 16.03.2020 - 11:00

През 2019 г. коефициентът на безработица е 4.2% и намалява с 1.0 процентен пункт в сравнение с 2018 година.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 75.0% и е с 2.6 процентни пункта по-висок в сравнение с 2018 година.

Прессъобщение
Статистическа област