България и ЕС: Брутен вътрешен продукт през четвъртото тримесечие на 2019 година (предварителни оценки)

Брутният вътрешен продукт (БВП) през четвъртото тримесечие на 2019 г. се увеличава с 0.2% в ЕС-27 спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни. За същия период БВП в България нараства с 0.8%.

Прессъобщение: