Приключи националният кръг от Европейската олимпиада по статистика за ученици

През учебната 2019/2020 година за участие в третата Европейска олимпиада по статистика се регистрираха общо 1090 ученици от 114 училища и 43 града в България, разпределени в 412 отбора.

Състезанието се проведе в два етапа, а учениците бяха разделени в две категории - Категория А: ученици от Х - ХII клас и Категория Б: ученици от VIII - IX клас. В първия етап учениците решаваха тест, а във втория всеки отбор трябваше да направи анализ на статистически данни под формата на презентация въз основа на подготвена за олимпиадата база със статистически данни в областта на туризма.

Първия етап на националния кръг завършиха успешно 226 отбора от Категория А и 82 отбора от Категория Б.

Във втория етап презентации направиха 185 отбора от Категория А и 64 отбора от Категория Б.

На първите три места в Категория А се класираха отборите:

1. CAYENNE_Z - Национална финансово-стопанска гимназия, гр. София -  97.78 точки

2. HERMES - Варненска търговска гимназия „Георги Стойков Раковски“, гр. Варна - 97.67 точки

3. GANGELOVA - ПМГ „Акад. Сергей Корольов“, гр. Благоевград - 96.64 точки.

Победители в Категория Б са отборите:

1. Z.TEAM - Професионална гимназия по икономика и мениджмънт, гр. Пазарджик - 92.14 точки

2. SLYTHERIN - ПМГ „Акад. Боян Петканчин“, гр. Хасково - 91.78 точки

3. SEARCH - ПМГ „Христо Смирненски“, гр. Перник - 89.52 точки.