Индекси на промишленото производство през януари 2020 година

По предварителни данни през януари 2020 г. при сезонно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран ръст от 1.6% в сравнение с декември 2019 година. През януари 2020 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство е с 0.7% под равнището на съответния месец през 2019 година.

Прессъобщение: