Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през януари 2020 година

По предварителни сезонно изгладени данни през януари 2020 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени намалява с 0.4% спрямо предходния месец. При календарно изгладените данни за оборота е регистриран ръст от 3.2% през януари 2020 г. в сравнение със същия месец на предходната година.

Прессъобщение: