Регионален БВП на човек от населението в ЕС през 2018 година

През 2018 г. регионалният БВП на човек от населението, изразен в стандарти на покупателната способност, варира от 30% от средния за Европейския съюз в Майот, отвъдморска територия на Франция, до 263% в Люксембург.

Тази информация е взета от данните, публикувани от Евростат - Статистическата служба на Европейския съюз.

Прессъобщение: 
Статистическа област: