Премини към основното съдържание

НСИ представи предварителните данни за БВП през 2019 година

Публикувано на: 05.03.2020 - 14:50
Брутният вътрешен продукт за 2019 г. е нараснал с 3.4% спрямо предходната година. Това показват предварителните данни, изчислени като сума от данните по тримесечия, обяви д-р Елка Атанасова, директор на дирекция „Макроикономическа статистика“, на пресконференция, която се състоя днес в НСИ. Ръстът за четвъртото тримесечие е 3.1%. Елка Атанасова обясни, че БВП се изчислява по три метода: производствен, метод на крайното използване и метод на доходите. Методологията, която НСИ прилага, е една и съща за всички държави от ЕС, а изменението на данните е комуникирано с Евростат. Водещ е производственият метод, но финалната/крайната оценка за БВП е балансирана между методите за изчисление на БВП.

С предварителната оценка за 2019 г. е направена ревизия на данните за БВП по тримесечия. В резултат БВП не се променя значително, но компонентите му по метода на крайното използване се изменят на базата на нова информация за вноса и износа на стоки и услуги, се посочва в уводната бележка на съобщението за БВП.

„Това, че част от вноса на нефт през миналата година беше отчетен по-късно, не означава, че този внос не е влязъл в икономиката. От него са произведени продукти, начислени са данъци и акцизи. Всичко това се отчита от производствения метод за изчисляването на БВП, който стъпва върху добавената стойност, създадена при производството на стоки и услуги от бизнеса у нас“, обясни председателят на НСИ Сергей Цветарски.

Милен Колев, началник на отдел „Нефинансови национални и регионални сметки“, допълни, че е направена проверка и данните са засечени с предприятията, които са преработили нефтените продукти.

В рамките на пресконференцията експертите обясниха какви ревизии на данни се правят задължително, в какви срокове и причините за тези ревизии - например постъпване на нова и актуализирана информация.

Директорът на дирекция „Бизнес статистика“ Анастас Троянски поясни промените в новото европейско митническо законодателство, които се прилагат у нас от началото на миналата година. Според тях данните за стойността на вноса трябва да постъпват до 45 дни, но за определена група стоки, които се търгуват на борсата, понякога закъснението стига и 150 дни.

Предварителните данни показват, че БВП на България за 2019 г. е 118.669 млрд. лв., или 60.7 млрд. евро. На човек от населението това съответства на 8 678 евро. Брутната добавена стойност възлиза на 102.269 млрд. лв. и расте в реално изражение с 3%.

В пресконференцията взе участие и заместник-председателят на НСИ д-р Богдан Богданов, в чийто ресор е макроикономическата статистика.